top of page

FF40 INDUSTRY: PITCHING MGR. PROJEKTŮ

Soutěžní kategorie věnovaná producentským projektům magisterského stupně Katedry produkce FAMU.

FF40 INDUSTRY: PITCHING MGR. PROJEKTŮ
FF40 INDUSTRY: PITCHING MGR. PROJEKTŮ

Čas a místo

07. 3. 2024 10:00 – 15:00

Praha 7, Letohradská 44, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

O události

Soutěžní kategorie věnovaná producentským projektům magisterského stupně Katedry produkce FAMU. Odborná komise hodnotí přihlášené projekty na základě studentů na základě dodaných podkladů a také na základě samotného pitchingu. Každý účastník soutěže má pět minut na prezentaci a porota dalších pět minut na otázky.

 Základní kritéria úspěchu jsou originalita a kvalita projektu, producentská strategie, srozumitelnost předložených materiálů, realizovatelnost a připravenost projektu s ohledem na délku studia na FAMU, kvalita ústní obhajoby.

 Partnerem soutěže je Asociace producentů v audiovizi. Děkujeme!

-- A competition category dedicated to the production projects of the Master's degree of the Producing department at FAMU. The expert committee evaluates the submitted projects on the basis of the students' submissions and also on the basis of the pitching itself. Each contestant has five minutes to present and the jury has another five minutes for questions.

The basic criteria for success are originality and quality of the project, production strategy, clarity of the submitted materials, feasibility and readiness of the project with respect to the length of study at FAMU, and quality of the oral defense.

 The competition partner is the Association of Producers in Audiovisual. Thank you!

Sdílet událost

bottom of page